III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2016

1. Gorzkie Żale z nauką przybliżającą uczynki miłosierne wobec duszy odprawiamy dzisiaj o 17.15.

Rekolekcje Wielkopostne 2016

27 lutego 2016

Tegoroczne rekolekcje są powiązane z nawiedzeniem parafii przez Figurę św. Michała Archanioła z groty Gargano.

II Niedziela Wielkiego Postu

21 lutego 2016

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: w piątki na nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 17.00 – z udziałem dzieci, a o 18.40 – z udziałem młodzieży i dorosłych. Po Drodze Krzyżowej Adoracja Krzyża do 20.00, podczas której jest możliwość spowiedzi. Gorzkie Żale z nauką przybliżającą uczynki miłosierne wobec duszy odprawiamy w niedziele o 17.15. Za odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jutrznię odmawiamy w dni powszednie Wielkiego Postu o 6.00 w kaplicy św. Łazarza.

I Niedziela Wielkiego Postu

14 lutego 2016

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: w piątki na nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 17.00 – z udziałem dzieci, a o 18.40 – dla młodzieży i dorosłych. Po Drodze Krzyżowej Adoracja Krzyża do 20.00, podczas której jest możliwość spowiedzi. Gorzkie Żale z nauką przybliżającą uczynki miłosierne wobec duszy odprawiamy w niedziele o 17.15. Za odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jutrznię odmawiamy w dni powszednie Wielkiego Postu o 6.00 w kaplicy św. Łazarza.

Kręgi Biblijne

12 lutego 2016

Krąg biblijny – regularne spotkanie grupy osób w celu wspólnego czytania Biblii. Wskazane są domowe kręgi biblijne. Spotkania te odbywają się według następującego schematu (zaproponowanego przez ks. Jana Kruczyńskiego): pieśni z wezwaniem Ducha Świętego, czytanie fragmentu Biblii np. rozdziału Ewangelii, podzielenie się z obecnymi z fragmentami przeczytanego Biblii, które „zadźwięczały” w duszy, odczytanie homilii objaśniającej przeczytany fragment, wspólna modlitwa. Pełny opis dostępny jest w internecie pod tym adresem Kręgi biblijne w naszej parafii rozpoczęły spotkania w październiku 2012 r. z inicjatywy […]

SUKCES NASZEGO CHÓRU

11 lutego 2016

Gorące oklaski i słowa uznania zabrzmiały w naszej świątyni po koncercie chóru parafialnego „Anthemis”.

Wspólnota Krwi Chrystusa

11 lutego 2016

Historia Wspólnoty Krwi Chrystusa bierze swój początek już na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwię Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączone­go Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwię do pobliskiej bazyliki San Nicola in Carcere w Rzymie, w której wystawiono ją na ołtarzu i otoczono czcią. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, wierni charyzmatowi św. Kaspra del Bufalo […]

Koła Żywego Różańca

11 lutego 2016

Różaniec jest jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych modlitw wiernych Kościoła Katolickiego. Modlitwę tę upowszechnił św. Dominik, który uważany jest za Ojca Różańca Świętego. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki dominikaninowi błogosławionemu Hanusowi a la Roche. Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła. Sami papieże zachęcali wiernych do jej odmawiania. Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawieniach m.in. w Lourdes, w Fatimie czy w polskim Gietrzwałdzie wzywa do modlitwy różańcowej. Stowarzyszenie Żywego Różańca […]

Droga Neokatechumenalna

11 lutego 2016

Droga Neokatechumentalna to wspólnota powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w Hiszpanii. Do Polski dotarła dzięki  jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu. Pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Polsce powstała w 1975 roku przy kościele rektoralnym Ojców Jezuitów na ul. Królewskiej w Lublinie. Droga, zgodnie ze swoim Statutem, stanowi „powszechne dziedzictwo Kościoła”. Statut, zatwierdzony w czerwcu 2008 roku, opisuje podstawowe zasady autentycznego modelu Drogi, która powinna zostać zachowana w swoich specyficznych cechach i ciągłości, i w tym sensie jest pomocą […]