Strona Główna

/ NOWE WŁOCHY,
CZYLI NASZA PARAFIA

NOWE WŁOCHY,
CZYLI NASZA PARAFIA

Parafia św. Teresy obejmuje obszar osiedla Nowe Włochy. Znajduje się w południowo-zachodniej części Warszawy i należy do dekanatu Ursus.

Jej powstanie wiąże się ze wzrostem osadnictwa na tym terenie i ideą Miasta-Ogrodu. Ów pomysł urbanistyczny realizowano w okresie międzywojennym w wielu miastach rozsianych wokół Warszawy. Miasta-ogrody miały być odpowiedzią na przeludnione metropolie i zapewniać odpoczynek mieszkańcom. Dziś we Włochach można jeszcze dostrzec ślady tego założenia, szczególnie w układzie ulic, dużej ilości zieleni, także w niskiej i luźnej zabudowie.

Miasto – Ogród wpływa też na postawę ludzi, szczególnie mieszkających tu od dawna. Jesteśmy mocno związani z naszą „małą ojczyzną” i z przyjemnością tu wracamy, mimo wielu uciążliwości.

Istotnym elementem naszej lokalnej tożsamości jest parafia i kościół św. Teresy. Jego monumentalna bryła odciska się nie tylko na krajobrazie, ale też na charakterze, i to nie tylko tych, którzy do kościoła chodzą.

Historia parafii

Proboszczowie (w nawiasach daty rozpoczęcia i zakończenia posługi w parafii)

Ks. Julian Chrościcki (1934 – 1973)

Ks. Henryk Miastowski (1973 – 1993)

Ks. Jan Mężyński (1993 – 2009)

Ks. Zygmunt Niewęgłowski (2009)