Nabożeństwa majowe

17 maja 2024

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny są odprawiane w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele i uroczystości o 17.15.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2024

W sobotę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia święcimy kredę i kadzidło. Porządek Mszy św. niedzielny. A po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy do sali teatralnej na jasełka przygotowane przez dzieci i rodziców z naszej parafii.

Katechezy dla dorosłych i młodzieży

14 października 2023

Serdecznie zapraszamy na katechezy zwiastowania dla dorosłych i młodzieży. Katechezy, połączone ze świadectwem działań Boga, będą dotykać życia i ogłaszać miłość Bożą. W każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 19.30 w Kaplicy Łazarza (wejście z boku kościoła), począwszy od 16.10 do końca listopada. Na czas katechez przewidziana jest opieka do dzieci w kawiarence parafialnej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

10 października 2023

W następny piątek 13.10 o godzinie 20:00 w kawiarni parafialnej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców młodzieży rozpoczynającej przygotowania do Bierzmowania w tym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Odpust parafialny

1 października 2023

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust […]

Nabożeństwa różańcowe

1 października 2023

Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele i uroczystości o godz. 17.15. Różaniec z udziałem dzieci w środy o godz. 17.00.