/ Kręgi Biblijne

Kręgi Biblijne

12 lutego 2016

Krąg biblijny – regularne spotkanie grupy osób w celu wspólnego czytania Biblii. Wskazane są domowe kręgi biblijne.

Spotkania te odbywają się według następującego schematu (zaproponowanego przez ks. Jana Kruczyńskiego):

  • pieśni z wezwaniem Ducha Świętego,
  • czytanie fragmentu Biblii np. rozdziału Ewangelii,
  • podzielenie się z obecnymi z fragmentami przeczytanego Biblii, które „zadźwięczały” w duszy,
  • odczytanie homilii objaśniającej przeczytany fragment,
  • wspólna modlitwa.

Pełny opis dostępny jest w internecie pod tym adresem

Kręgi biblijne w naszej parafii rozpoczęły spotkania w październiku 2012 r. z inicjatywy księdza proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego. Do tej pory odbyło się 10 spotkań. Odbywały się one w kawiarence, w poniedziałki, od godz. 19:30. W spotkaniach brało udział od ok. 10 do ok. 30 osób. Na pierwszych spotkaniach ton nadawał i uczył nas ks. Jan Kruczyński, który specjalnie przyjeżdżał na te spotkania ze Stargardu Szczecińskiego i udostępnił swoje homilie do Ewangelii wg św. Mateusza. Oprócz ks. Jana nasze spotkania wspomagali śpiewem i muzyką Ania i Wojtek oraz Ryszard, za co im wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Ideą parafialnego kręgu biblijnego jest pokazanie jak przebiega taki krąg i zachęcenie do spotkań we własnym gronie z zapraszaniem innych osób do wspólnego czytania Biblii. Już trzy rodziny prowadzą własne kręgi w swoich domach. Zapraszamy wszystkich do zapoznawania się ze słowem Bożym w tej właśnie formie.

Opiekunem Kręgów jest ks. proboszcz Zygmunt Niewęgłowski