BIERZMOWANIE

19 listopada 2021

Ma umocnić ochrzczonego do mężnego wyznawania wiary. Jest formą osobistego potwierdzenia decyzji podjętej niegdyś, najczęściej przez rodziców, na chrzcie.

CHRZEST

18 grudnia 2015

Brama do życia duchowego. Wchodzić nią mogą dzieci (na prośbę rodziców) i dorośli (uprzednio przygotowani). Rodzice i chrzestni do chrztu swoich dzieci przygotowują się przez udział w katechezie przedchrzcielnej.

KS. JULIAN CHROŚCICKI,
CZYLI PIERWSZY PROBOSZCZ

18 grudnia 2015

Podczas pogrzebu Prymas Tysiąclecia powiedział o nim: „To światło nie zgaśnie (…) będzie świeciła przed oczyma waszymi żywa pochodnia świątyni, która powstała z męki, z cierpienia, z boleści, z trudu, z żywej wiary, tak owocnej, że aż cudownej.”

NOWE WŁOCHY,
CZYLI NASZA PARAFIA

17 grudnia 2015

Parafia św. Teresy obejmuje obszar osiedla Nowe Włochy. Znajduje się w południowo-zachodniej części Warszawy i należy do dekanatu Ursus.

ŚW. TERESA Z LISIEUX, ŚW. SYMFOROZA ORAZ MĘCZENNICY RZYMSCY
CZYLI PATRONI PARAFII

17 grudnia 2015

ŚW. TERESA Z LISIEUX W zapiskach tak wspominała swój dom: „Bóg dał mi ojca i matkę bardziej godnych nieba niż ziemi”. Dziś, po kanonizacji Ludwika i Marii Martin, wiemy, że św. Teresa dorastała w rodzinie dosłownie świętej.

EUCHARYSTIA

16 grudnia 2015

Od najmłodszych lat poznajemy jej znaczenie. Najpierw przyglądając się uczestnictwu rodziców we Mszy św., potem przygotowując się do I Komunii, aż wreszcie karmiąc się nią w chwilach wesela i choroby.

POKUTA

15 grudnia 2015

Jest nie tylko miejscem przebaczenia, jakie otrzymujemy od Ojca, ale także sposobem na prowadzenie duszy i obiektywizację własnego postępowania. Dotyka nie tylko czynów, ale także myśli, słów i zaniechań.

KAPŁAŃSTWO

13 grudnia 2015

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.

MAŁŻEŃSTWO

12 grudnia 2015

Jest potwierdzoną bożą mocą obietnicą miłości wzajemnej. Bóg przyjmuje poważnie przysięgę mężczyzny i kobiety, którzy – w pełni świadomi i wolni – chcą być sobie wierni, posiadać i wychować dzieci oraz trwać ze sobą do śmierci.