Sakramenty

/ KAPŁAŃSTWO

KAPŁAŃSTWO

13 grudnia 2015

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

Kto może być kapłanem?

Ochrzczony mężczyzna, po zdaniu egzaminu dojrzałości, po pierwszej Komunii świętej i bierzmowaniu. Po formacji w seminarium duchownym. Ten sakrament udziela ksiądz biskup na Mszy świętej.

Jeśli myślisz o kapłaństwie należy umówić się na rozmowę  (tel. (22) 55 66 100 lub mail: sekretariat@wmsd.waw.pl).