Sakramenty

/ POKUTA

POKUTA

15 grudnia 2015

Jest nie tylko miejscem przebaczenia, jakie otrzymujemy od Ojca, ale także sposobem na prowadzenie duszy i obiektywizację własnego postępowania. Dotyka nie tylko czynów, ale także myśli, słów i zaniechań.

Jakie są warunki?

1. rachunek sumienia
2. żal za grzechy
3. mocne postanowienie poprawy
4. szczera spowiedź
5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Kiedy?

kilka minut przed każdą Mszą św. (z wyjątkiem Mszy św. o 7.00 w dni powszednie)

w każdy piątek od 19.00 do 20.00 (poza okresem wakacyjnym) przy kaplicy Adoracji / Męczenników Rzymskich dyżury pełnią:

Ks. kanonik Zygmunt Niewęgłowski I piątek miesiąca
Ks. Zenon Piskorski w II piątek miesiąca
Ks. Paweł Paliga III piątek miesiąca
Ks. Janusz Kapusta IV piątek miesiąca
Ks. Robert Walantyk V piątek miesiąc