Aktualności

/ Zapraszam na spotkanie ze świadkiem historii w niedzielę 26.03.23 r. o godzinie 19.00 w kawiarni parafialnej przy ul. Rybnickiej 27.

Zapraszam na spotkanie ze świadkiem historii w niedzielę 26.03.23 r. o godzinie 19.00 w kawiarni parafialnej przy ul. Rybnickiej 27.

19 marca 2023

Tematem spotkania będzie „Czas prześladowań w oczach dzieci majora Narodowych Sił Zbrojnych Mariana Kozłowskiego ps. „Dąbrowa”, żołnierza niezłomnego”.

Zapraszam na spotkanie z córką „BANDYTY” Krystyną Kozłowską.

Major Narodowych Sił Zbrojnych Marian Kozłowski ps. „Lech Przemysław”, „Dąbrowa”, „Opoka”.

Komendant Okręgu „Bałtyk” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Urodził się w 1915 roku w ziemiańskiej rodzinie o głębokich patriotycznych tradycjach.

Przed wojną ukończył elitarną Szkołę Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, zajmującą się badaniami dotyczącymi Związku Sowieckiego i krajów muzułmańskich.

Do walki najpierw z niemieckim, a potem z sowieckim najeźdźcą, przystąpił jako kapitan i walczył do 1947 roku. Wielokrotnie ranny, a szczególnie ciężko w walkach pod Gajrowskimi, po których otrzymał stopień majora.

Więziony wielokrotnie i torturowany w ubeckich więzieniach. Wciąż przymusowo przesiedlany.

Ostatnia notatka o nim w papierach UB jest sprzed pół roku przed jego śmiercią, gdzie został określony jako wciąż niebezpieczny dla komunistycznych władz.

Zmarł w 1986 r. na 3 zawał serca.

https://muzeumzolnierzywykletych.pl/mjr-marian-kozlowski-narodowe-sily-zbrojne-cz-1

https://muzeumzolnierzywykletych.pl/mjr-marian-kozlowski-narodowe-sily-zbrojne-cz-2/