Aktualności

/ Święty czas Triduum Paschalnego

Święty czas Triduum Paschalnego

9 kwietnia 2017

Triduum Paschalne to najważniejszy czas w całym roku liturgicznym. Kościół uobecnia Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie swego Założyciela.

„Uobecnia”, to nie znaczy, że jedynie wspomina. Wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat w pewien sposób dzieją się „tu i teraz”, choć inaczej niż wtedy, w Palestynie. Narzędziem do uczestnictwa w Pasji Chrystusa jest liturgia, w której nie chodzi o jedynie uczuciowe przeżycie Męki Jezusa, ale o duchową bliskość z Paschą Pana.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek nie sprawuje się Mszy św. porannych, jedynie w katedrach biskupi odprawiają Mszę Krzyżma, podczas której kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia oraz święci się oleje potrzebne do sprawowania sakramentów. Właściwe Triduum rozpoczyna się wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej – w naszej parafii będzie to miało miejsce o godz. 19.00. Jest ona wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, na której Chrystus ustanowił sakramenty – Eucharystii oraz Święceń. Wtedy też pozostawił swym uczniom najważniejsze przykazanie – przykazanie miłości. Liturgia wyraża to w specjalnym obrzędzie, zwanym mandatum, podczas którego głowa danej wspólnoty (proboszcz, biskup lub opat) myje nogi dwunastu osób. Po zakończonej liturgii zwyczajowo wierni mogą adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w kaplicy przechowania (Ciemnicy). To czuwanie jest duchową formą towarzyszenia Jezusowi podczas modlitwy w Ogrójcu, pojmania, sądu, oraz pobytu w więzieniu arcykapłańskim. W naszej parafii adoracja przy Ciemnicy potrwa do 23.00.

Zapraszamy do czuwania poszczególne grupy parafialne w następującym porządku:

20.30 – 2100 – Ruch Rodzin Nazaretańskich
21.00 – 21.30 – Wspólnota Krwi Chrystusa
21.30 – 22.00 – Kręgi Biblijne
22.00 – 22.30 – Akcja Katolicka
22.30 – 23.00 – Koła Żywego Różańca

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Celebrację wydarzeń dnia Męki Chrystusa rozpoczniemy Ciemną Jutrznią o godz. 7.00. Nazwa wywodzi się z praktykowanego niegdyś obrzędu gaszenia świec podczas recytacji poszczególnych psalmów brewiarza. Zapadająca ciemność przypominała o mrokach, jakie zapadły na świecie podczas śmierci Bożego Syna.

Przez cały dzień trwa adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

Godzina popołudniowej Liturgii ku czci Męki Pańskiej w każdym kościele może być inna. Warto jednak pamiętać, aby przerwać swoje prace około godz. 15.00, aby w ten sposób uczcić moment śmierci Zbawiciela.

W naszej parafii zbieramy się na liturgię o godz. 19.00. Nie jest to Msza św., a celebracja składająca się z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św. Na zakończenie składa się Najświętszy Sakrament do kaplicy Grobu Pańskiego, w której można czuwać do północy, adorując tę niezwykłą tajemnicę śmierci Boga.

Zapraszamy do adoracji poszczególne grupy parafialne w następującym porządku:

21.00 – 21.30 – Wspólnota Krwi Chrystusa
21.30 – 22.00 – Straż Honorowa
22.00 – 22.30 – Ruch Rodzin Nazaretańskich
22.30 – 23.00 – Akcja Katolicka
23.00 – 23.30 – Koła Żywego Różańca
23.30 – 24.00 – Kręgi Biblijne

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę winien trwać w Kościele czas ciszy i skupienia. Od zakończonej w Czwartek Mszy św. Wieczerzy Pańskiej aż po noc z soboty na niedzielę nie sprawuje się Eucharystii. Wierni gromadzą się jedynie na cichej modlitwie i czuwaniu, gdyż tego dnia Chrystus zstąpił do otchłani. Wyrazem czuwania jest Ciemna Jutrznia, którą odśpiewamy o godz. 7.00.

Polskim zwyczajem jest wielkosobotnie błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny. Jest ono antycypacją (wyprzedzeniem) uroczystości Wielkanocnej, jaka będzie miała miejsce następnego dnia. Pokarmy święcimy w kaplicy św. Łazarza od godz. 8.00 do 14.00 oraz o godz. 16.00 i 17.00. W Wielką Sobotę będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania od godz. 8.00 do 14.00. Warto pamiętać, że podczas wszystkich liturgii Triduum Paschalnego nie będzie spowiedzi.

Noc Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00 przed kościołem, wokół specjalnie rozpalonego ogniska. Przynosimy świece, które będą potrzebne przy odnowieniu przyrzeczeń Chrztu św.

Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części – Liturgii Światła, podczas której poświęca się ogień oraz zapala Paschał – świecę symbolizującą Zmartwychwstałego Pana; Liturgii Słowa, składającej się z dziewięciu czytań; Liturgii Chrzcielnej, w czasie której katechumeni przyjmują chrzest, a pozostali wierni odnawiają swoje przymierze z Bogiem; a wreszcie Liturgii Eucharystycznej.

Dopełnieniem Liturgii Nocy Paschalnej jest procesja rezurekcyjna, będąca ogłoszeniem światu zwycięstwa, jakie Chrystus odniósł nad śmiercią i grzechem. W wielu kościołach ma ona miejsce w nocy, na zakończenie Wigilii Paschalnej, w naszej parafii Msza św. z procesją rezurekcyjną jest odprawiana w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, o godz. 6.00. Tego dnia nie ma w naszej świątyni Mszy św. o godz. 7.30.