Aktualności

/ Święte marnowanie czasu

Święte marnowanie czasu

27 maja 2016

Do naśladowania Chrystusa, który oddał siebie za nas oraz do wdzięczności Bogu poprzez radosny udział w procesji eucharystycznej wezwał wiernych ks. prof. Józef Naumowicz.

„Tę modlitewną procesję, którą za chwilę rozpoczniemy, można nazwać „świętym marnowaniem czasu”. Nie po to, aby coś zyskać, lecz po to, by nawiązać głębsze i serdeczniejsze więzy z Panem Jezusem” – powiedział ks. Naumowicz, wprowadzając w znaczenie Uroczystości Bożego Ciała. „Dobrze, że będziemy trwali przez dłuższy czas przy Najświętszym Sakramencie.” – zaznaczył kaznodzieja – „Takie trwanie wzmacnia i ożywia nie tylko naszą jedność z Bogiem, ale też jedność za sobą nawzajem, z braćmi i siostrami w wierze.”

Po Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył ks. proboszcz, wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Tegoroczna trasa przebiegała – podobnie jak marcowa Droga Krzyżowa – ulicami: Rybnicką, Dekarską, Szuberta, ks. Chrościckiego i Rybnicką powrót do kościoła. Ołtarze stały na ulicy Rybnickiej, Szuberta, oraz na skrzyżowaniu ul. Urszuli i ks. Chrościckiego, a także na placu kościelnym pod krzyżem misyjnym. Śpiew podczas procesji był animowany przez organistę Pawła Kucharczyka, któremu towarzyszył Chór „Anthemis” pod kierunkiem Barbary Kucharczyk. Na koniec ks. proboszcz wyraził swoją wdzięczność m.in.: mieszkańcom posesji, którzy zgodzili się udostępnić miejsce na ołtarze, a także tym, którzy ozdobili okna i bramy na trasie przejścia procesji. Podczas krótkich rozważań, wygłoszonych przy każdym z czterech ołtarzy ks. Naumowicz przypominał o wymaganiach, jakie niesie ze sobą obecność żywego Boga w Najświętszym Sakramencie: „-Kapłan powtarza w każdej eucharystii za Chrystusem słowa: „to jest Ciało Moje, to jest Krew Moja”. I dodaje „za was wydane, za was przelana”. Uczmy się więc od Chrystusa Eucharystycznego wydawania siebie innym, codziennej ofiary miłości”. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz jest patrologiem i historykiem literatury wczesnochrześcijańskiej, członkiem PAN i wykładowcą UKSW oraz PWTW w Warszawie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa powstała w średniowieczu. Jej początki wiążą się z ożywieniem kultu najświętszego Sakramentu poprzez liczne cuda eucharystyczne i refleksję teologiczną św. Tomasza z Akwinu. Głównym akcentem uroczystości Bożego Ciała jest procesja do czterech ołtarzy, symbolizujących cztery strony świata. Przy każdym z ołtarzy czyta się Ewangelię innego ewangelisty, mówiące o tajemnicy Eucharystii.