Aktualności

/ Odpust parafialny 19.06 o 12.30 na wspomnienie Męczenników Rzymskich ks. dr hab. Robert Skrzypczak

Odpust parafialny 19.06 o 12.30 na wspomnienie Męczenników Rzymskich ks. dr hab. Robert Skrzypczak

7 czerwca 2022

Zapraszamy do licznego przybicia na sumę odpustową w niedzielę 19.06 o 12.30 Mszę świętą i kazanie wygłosi  ks. dr hab. Robert Skrzypczak

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Stopień doktorski uzyskał w 2003 na KUL-u za pracę poświęconą dogmatyce pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Jest cenionym rekolekcjonistom, pisze artykuły do gazet, posiada kanał na YT https://www.youtube.com/c/DobraNowina2013/videos

Jest autorem licznych książek m. In.

 • Kościół jako Niewiasta (Warszawa, 2001),
 • Ecclesia in statu missionis. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle dokumentów Papieża Jana Pawła II (Lublin, 2003),
 • Osoba i misja (Warszawa, 2005),
 • Kościół misyjny według Jana Pawła II (Lublin, 2005),
 • Pomiędzy Chrystusem A Antychrystem (2010),
 • Nie umrzeć za życia. Dziesięć kroków w poszukiwaniu wiary (Kraków, 2010),
 • Chrześcijanin na rozdrożu (Kraków, 2011),
 • Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II (Warszawa, 2011),
 • Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego, ojca personalizmu europejskiego (Kraków, 2013),
 • Dotknąć świętości. Świadectwo o Janie Pawle II (współautor: Arturo Mari; Kraków, 2014),
 • Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie (Kraków, 2015),
 • Piękny człowiek. Jan Paweł II – niezapomniany Papież (Kraków, 2015).