Aktualności

/ Nowi patroni parafii.

Nowi patroni parafii.

9 października 2016

Od niedawna nasza parafia ma nowych patronów. Obok św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronują jej Święci Męczennicy Rzymscy.

Biorąc pod uwagę odnalezione w parafii domniemane relikwie m.in. św. Symforozy, wdowy i męczennicy z II w., oraz problemy administracyjne związane z istnieniem w Warszawie dwóch parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dz. Jezus, ks. proboszcz Zygmunt Niewęgłowski zwrócił się do kardynała Kazimierza Nycza o rozszerzenie nazwy parafii we Włochach ze „św. Teresy od Dzieciątka Jezus” na „św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich”.

Dodatkowym motywem, łączącym św. Teresę z Lisieux z tradycją rzymskich męczenników jest niezwykły kult, jakim święta karmelitanka darzyła tych, którzy przelali krew dla Chrystusa na rzymskiej ziemi. Sama zaświadcza o tym w swoich pismach. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus przez całe życie doświadczała pragnienia męczeństwa i ofiary, które wynikało z charyzmatu „bycia miłością w sercu kościoła”.

Św. Symforoza poniosła śmierć męczeńską w Tivoli za panowania cesarza Hadriana. Po męczeńskiej śmierci swego męża, także chrześcijanina, nie zgodziła się na składanie ofiar bożkom pogańskim. Wraz z siedmioma synami była torturowana a wreszcie utopiona w rzece Anio. Jej główne relikwie znajdują się w kościele Sant’Angelo in Pescheria w Rzymie. Dwa lata temu kości z charakterystyczną dla relikwii banderolą z imieniem św. Symforozy zostały odnalezione w archiwum naszej parafii. Obecnie są badane w Zakładzie Medycyny Sądowej w Szczecinie, gdzie sprawdza się ich rodzaj, wiek, miejsce pochodzenia.

Św. Symforoza jest uważana za patronkę wdów.

Rada Duszpasterska, której opinii zasięgnął ks. proboszcz, pozytywnie zaopiniowała pomysł rozszerzenia dotychczasowej nazwy parafii.

Dekret metropolity warszawskiego o rozszerzeniu nazwy parafii odczytał podczas Mszy św. odpustowej bp Michał Janocha.