Aktualności

/ Miłosierdzie Boże na wieki wysławiać będę!

Miłosierdzie Boże na wieki wysławiać będę!

6 kwietnia 2021

Zapraszamy Codziennie po Mszy świętej o 18.00 nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. W Święto Miłosierdzia, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego  11.04.21 o 15.00 uczcimy miłosierdzie Boże.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Droga światła: Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Niedziela 11.04.21 Godzina 17.15

Mamy Wielkanoc dlatego zapraszamy do drogę śladami żyjącego Jezusa.

Czy byłeś już kiedyś na Drodze Światła?

Droga Światła (Via lucis) to nabożeństwo nawiązujące w swojej budowie do Drogi Krzyżowej. Tutaj również rozważamy XIV stacji, z tym, że dotykają one tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa i wydarzeń, które po nim się dokonały. Nabożeństwo to jest stosunkowo nowe, powstało bowiem w 1988 r. we Włoszech w ramach ruchu Świadkowie Zmartwychwstałego, zrzeszającego ludzi, którym bliska jest duchowość salezjańska, przekonanych, że warto żyć na co dzień rzeczywistością zmartwychwstania. W 2002 r. zostało oficjalnie uznane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii – zasadach i wskazaniach Kongregacja podkreśliła m. in.

„Od wieków Droga krzyżowa koncentrowała uczestnictwo wiernych na pierwszym etapie wydarzenia paschalnego, tzn. na męce Pana, i na niej skupiała uwagę ludu. W naszych czasach analogiczne nabożeństwo Via lucis może skutecznie koncentrować żywotne przeżycie wiernych na drugim etapie Paschy Pańskiej, tzn. na zmartwychwstaniu, pod warunkiem, ze będzie ono wierne tekstom ewangelicznym. (…) Przez metaforę drogi Via lucis prowadzi nas (…) od ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągniecia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój. A są to owoce paschalne”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do dzielenia się wielkanocną radością. Prosimy, aby przynieść ze sobą świece.