Aktualności

/ List ks. proboszcza do parafian

List ks. proboszcza do parafian

3 kwietnia 2020

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20)

Umiłowani moi Parafianie!

Nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa są dla nas powodem do śpiewania:
„Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał!”.

 Obecny trudny czas, gdy tak wiele słyszymy o zagrożeniu i śmierci, wzywa nas, wierzących, do głośnego wyznania naszej Wiary w Chrystusa, który tak powiedział do uczniów: „Ja  jestem Zmartwychwstanie i Życie!” Damy temu wyraz, gdy zaśpiewamy w rodzinach, a nawet i „na balkonach”, że Pan Jezus jest zwycięzcą piekła, śmierci i szatana.
Żeby było to możliwe, musimy się do tego przygotować.
My, kapłani. pragniemy Wam w tym pomóc.

W poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego Tygodnia od g. 18.30  do g. 21.00 będziemy czekali na Was z posługą Sakramentu Pokuty i Pojednania, zaś w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od g. 10.00 do 17.00 (zasady podczas spowiedzi, takie jak np. w kolejce na pocztę).

Ze względów bezpieczeństwa, by była zachowana odległość pomiędzy penitentami, spowiedź będzie w Kaplicy Adoracji, Kaplicy Łazarza oraz dwaj księża będą spowiadać w kościele. Ja będę spowiadał w Kaplicy Adoracji, ks. Janusz w Kaplicy Łazarza, ks. Marcin i ks. Jerzy – w kościele. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę będzie spowiadał jeden kapłan – w kościele. Kto z różnych powodów nie będzie mógł skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, może i powinien to uczynić w ciągu okresu Wielkanocnego. Na spowiedź można się też umówić indywidualnie z kapłanem drogą mailową. Adres na stronie naszej parafii.

W Wielki Czwartek, który jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, zachęcam do Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, a gdyby to nie było możliwe, do prywatnego dziękczynienia za Dar Chrystusa Obecnego pod Postacią Chleba i Wina oraz modlitwy za kapłanów, szczególnie z naszej parafii.

W Wielki Piątek zachęcam do zrobienia we własnym domu adoracji krzyża: niech każdy z Was zrobi w ciszy przed krzyżem rachunek sumienia i wzbudzi żal za grzechy, gdyż w tym szczególnym czasie, który dał nam Bóg, jesteśmy szczególnie wezwani do pokuty i modlitwy wynagradzającej za grzechy. Warto też z domownikami odprawić drogę krzyżową lub uczestniczyć w jej transmisji nadawanej w telewizji lub przez internet. Nie zapomnijmy, że jest to dzień ścisłego Postu.
Od godziny 20.00 przez noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę oraz przez cały następny dzień będzie Adoracja Chrystusa w Grobie, który w tym roku będzie w naszej Kaplicy Adoracji. Zapraszam po dwie osoby na każdą godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Wypełnimy pragnienie Pana Jezusa wypowiedziane do uczniów: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.  Proszę o zgłaszanie się na „wartę” przy Jezusie Eucharystycznym.

Wielka Sobota jest czasem wyciszenia, modlitwy i pokuty oraz czekania na Wielką Noc Zmartwychwstania.
Skorzystajmy z różnych transmisji Liturgii Triduum Paschalnego.

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński mówił : „Nic tak nie napełnia duszy jak modlitwa uwielbienia”. Dlatego uwielbiajmy Boga, mimo tak trudnego czasu, który przeżywamy.

Dziękuję za Waszą pamięć w modlitwie o nas, duszpasterzach. My również będziemy modlić się za Was, a szczególnie za Chorych w Wielki Piątek przez noc i w Wielką Sobotę.

Proszę Boga, by w naszym kościele powstała Wieczysta Adoracja, jako wotum za przeżycie epidemii.
Śp. ksiądz Julian Chrościcki złożył ślub wybudowania naszej świątyni, w podzięce za uratowanie życia, tak i my, po tej epidemii musimy odbudować Żywy Kościół przez
modlitwę, żal za grzechy i autentyczną oraz świadomą wiarę w  Zmartwychwstałego Pana Jezusa i Jego Miłość Miłosierną.

Na Święta Wielkanocne życzę wszystkim Wam pokoju i radości ducha, pięknie przeżywanej liturgii domowej, zdrowia, tzn. ciała, zdrowego spojrzenia na obecną rzeczywistość, świadomej wiary i fascynacji Chrystusem Zmartwychwstałym. Alleluja. Pan Jezus żyje!

Wasz proboszcz Zygmunt i Wasi księża

P.S.
Dziękuję za ofiary przekazywane na potrzeby kościoła, czy to na konto, czy do skarbony, a szczególnie za ofiary składane na konto charytatywne. Proszę, byście zgłaszali osoby potrzebujące oraz zachęcam byście pomagali bezpośrednio tym, których znacie. Teraz jest szczególny czas na naszą wrażliwość na innych. Bóg jest największym naszym dobroczyńcą, który niech Wam Błogosławi. Alleluja!