/ List do moich parafian na Święto Miłosierdzia Bożego!

List do moich parafian na Święto Miłosierdzia Bożego!

19 kwietnia 2020

Na początku mojego listu łączę się z Wami w modlitwie. Proszę też usilnie Boga, by wasz „powrót” do realnego Kościoła, do Sakramentów życia wiecznego, do Wspólnoty parafii, do Domu Bożego, dokonał się z potrzeby wiary, z tęsknoty za Chrystusem Eucharystycznym i Miłosiernym, a nie ze zwyczaju, czy ogólnej potrzeby wyrażania religijności.
Epidemia to plaga, doświadczenie, które wykorzysta Bóg, by nas wyzwolić od „zarazy niewoli” grzechu i ideologii, bo „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (por Ga 5,1)

Dziękuję Wam za Waszą gorliwą modlitwę w rodzinach.
Dziękuję za cierpienia, które znosiliście w waszych sercach. Były to cierpienia być może zadane przez również własne dzieci, dla których to odosobnienie również było ciężarem nie do udźwignięcia.
Dziękuję bardzo młodzieży, za podjęcie trudu bycia z rodziną. Był to właściwy czas, by zadawać sobie i rodzicom pytania o sens życia i o to, co jest w nim naprawdę ważne.
Dedykuję Wam tę myśl:

„Dobre czasy tworzą  słabych ludzi
słabi ludzie tworzą trudne czasy
Trudne czasy tworzą silnych ludzi
Silni ludzie tworzą DOBRE CZASY!”

Dziękuję Bogu za Was starszych, najsłabszych i chorych, bo jesteście „skarbem Kościoła”.
Samotność prowadzi do dojrzewania wiary. Osamotnienie może zabić wiarę w siebie, w drugiego, a nawet w Boga .
Dziękuję, że jesteście „ dobrym winem” w naszej parafii, zachowanym na  nasze czasy.

Budujmy Świątynię „na skale, a nie piasku” – my ją budujemy, a nie ktoś za nas.  „Budujmy w czasach bardzo trudnych po to, by z naszego trudu po nas wyrosły  „DOBRE CZASY”.  Nie te wyłącznie „konsumenckie”, oparte na rzeczach materialnych i na posiadaniu a przede wszystkim na miłości Boga w Trójcy Jedynego .

Modlę się byśmy byli Wspólnotą żywej wiary, nadziei i miłości, a nie  „konsumentami” kultu.

Dziękuję za waszą wiarę i miłość do naszej parafii.
Dziękuję za ofiary do „skarbony” w  naszym kościele oraz na konta : charytatywne , ofiar tzw „tacy” i darowizn na utrzymanie Kościoła oraz  opłat kancelaryjnych. Nie będziemy wracać już do „tacy” zbieranej w kościele. Będę chciał byśmy zostali przy tych szczerych gestach dzielenia się waszą pracą i trudem .
Forma nie może przysłonić istoty .

Niech Bóg Wam wynagrodzi tysiąckrotnie za Waszą miłość do Niego , Ojczyzny i Kościoła .

Pamiętam  o Was w modlitwie.
Ks Zygmunt
wasz proboszcz
PS.
Drodzy Rodzice dzieci przygotowujących się do przyjęcia po raz pierwszy Ciała Pana Jezusa .
Wiem , że chcielibyście znać termin uroczystej Pierwszej Komunii św.  .
Podjąłem decyzję, że będzie to 26 i 27 września o godzinie 11, podzielimy dzieci na dwie grupy.
Drodzy rodzice, jeżeli jesteście przekonani, że wasze dziecko jest dobrze przygotowane do przyjęcia Pana Jezusa, a chcielibyście by wcześniej, indywidualnie  się to odbyło, proszę o zgłoszenie się do ks Janusza .
Niech Bóg wspiera Wasze dobre dzieła  ku wychowaniu dzieci dla Boga .