Aktualności

/ Kandydaci do bierzmowania w niedzielę 18. X na 18 godzinę podczas Mszy świętej, składają deklarację przystąpienia do kursu przygotowującego.

Kandydaci do bierzmowania w niedzielę 18. X na 18 godzinę podczas Mszy świętej, składają deklarację przystąpienia do kursu przygotowującego.

14 października 2020