Historia Parafii

1929 r.

Bracia Koelichenowie przekazują Archidiecezji Warszawskiej teren pod budowę pierwszego kościoła na Włochach. Aleksander Kard. Kakowski, Arcybiskup Warszawski, zatwierdza Komitet Budowy Kościoła.

1930 r.

Biskup polowy Stanisław Gall dokonuje poświęcenia drewnianej kaplicy wybudowanej staraniem ks. Bronisława Piórkowskiego. Odprawiona zostaje pierwsza Msza św.

8 XII 1934 r.

Aleksander Kard. Kakowski eryguje parafię pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus wydzielając jej terytorium z parafii św. Wawrzyńca na Woli. Jej administratorem zostaje mianowany ks. dr Julian Chrościcki a pierwszym wikariuszem – ks. Bronisław Piórkowski. W chwili powstania parafii osiedle Włochy liczy ok. 8300 mieszkańców.

XII 1934 r.

Przy parafii rozpoczyna swą dobroczynną działalność Caritas.

1935 r.

Ks. J. Chrościcki własnym staraniem kupuje budynek, który stanie sie plebanią.

1936 r.

Ks. J. Chrościcki zakłada przy parafii Akcję Katolicką.

1936 – 1939 r.

Wybudowano Dom Parafialny i Salę Widowiskową. Obok fortu na Solipsach zostaje zakupiony teren pod przyszły cmentarz.

1942 r.

Za niesienie pomocy Żydom ks. Chrościcki zostaje aresztowany i uwięziony na Pawiaku, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz więzienia na Zamku Lubelskim. Powraca po dwóch latach.

16 IX 1944 r.

Niemcy wywożą z Włoch do obozów wszystkich mężczyzn – jest to kara za pomoc, jaką udzielono na rzecz powstańczej Warszawy. Przy parafii utworzony został szpitalik powstańczy oraz zorganizowana została akcja dożywiania na trasie do obozu przejściowego w Pruszkowie.

1946 r.

Rozpoczęcie budowy kościoła, jako wypełnienie ślubu złożonego przez ks. Chrościckiego podczas uwięzienia na Majdanku.

8 XII 1953 r.

W lewej nawie nowo budowanej świątyni ks. proboszcz odprawia pierwszą Mszę św.

1954 – 1959 r.

Drewniany kościółek zostaje rozebrany i przewieziony na Stare Włochy, gdzie służy jako kościół filialny w nowej parafii oddanej pod opiekę Ojców Saletynów. Jednocześnie trwa budowa ołtarza w nawie głównej. Postępują prace nad wykończeniem kościoła: zrobione zostają metalowe drzwi, ambona, ołtarz główny i prezbiterium, kościół został obłożony płytami z piaskowca, wnętrze wyposażono w konfesjonały, i ławki na bocznych ścianach, a także w żyrandole, lampy i kinkiety.

Zostaje ukończona kaplica św. Łazarza.

24 VI 1965 r.

Sługa Boży, Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski dokonuje konsekracji nowej świątyni.

1966 r.

Parafia przeżywa uroczystości Millenium chrztu Polski połączone z obchodami 50-lecia kapłaństwa ks. Juliana Chrościckiego.

9 IX 1973 r.

Umiera ks. prałat Julian Chrościcki i zostaje pochowany w podziemiach kościoła. Nowym proboszczem zostaje ks. Henryk Miastowski.

1983 – 1993 r.

Trwa przebudowa prezbiterium w duchu reformy posoborowej, powstaje mozaika na ścianie za ołtarzem głównym oraz zrobione zostają witraże w oknach kościoła. Wnętrze świątyni zostaje wyposażone w ławki i boazerię przy ołtarzu głównym. Powstaje krypta dla zmarłego proboszcza a dotychczasowa ulica „Mikowa” zmienia nazwę na ulicę „ks. Juliana Chrościckiego”.

9 V 1988 r.

Prymas Polski Józef Kard. Glemp kładzie kamień węgielny pod budowę nowego budynku dla drukarni archidiecezjalnej obok dawnej Sali Widowiskowej.

12 IV 1993 r.

Po śmierci ks. prałata Henryka Miastowskiego (pochowanego na miejscowym cmentarzu) nowym proboszczem zostaje ks. Jan Mężyński, wieloletni moderator ruchu Światło-Życie. W latach swego duszpasterzowania ks. Mężyński doprowadza do wymiany dachu i remontu zewnętrznych ścian plebanii

1994 r.

Solipse zostają odłączone od parafii św. Teresy i na ich terenie powstaje parafia Świętej Rodziny.

2005 r.

Parafia przeżywa uroczyście peregrynację relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

2009 r.

Ks. Jan Mężyński zostaje przeniesiony do parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku. Nowym proboszczem zostaje ks. kanonik Zygmunt Niewęgłowski.

2011 r.

Powstaje Fundacja im ks. prof. Ryszarda Rumianka. W odremontowanych pomieszczeniach zwróconych przez drukarnię tworzy się hotelik i kawiarenka oraz Sala Teatralna. Teren wokół kościoła zostaje uporządkowany i utwardzony kostką brukową. Ks. Niewęgłowski rozpoczyna budowę nowej plebanii, mieszczącej wszystkich kapłanów posługujących w parafii.

2014 – 2015 r.

Rozpoczęto wywóz ziemi z dolnego kościoła oraz wylano żelbetową płytę, w celu stabilizacji fundamentów kościoła.

24-25 X 2014 r.

Parafia przeżywa nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny w Jasnogórskim Obrazie.

4-6 III 2016 r.

Parafia przeżywa nawiedzenie figu św. Michała Archanioła z Góry Gargano, które prowadzili księża Michalici.

1 X 2016 r.

Na prośbę ks. Proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego, dekretem kardynała Kazimierza Nycza została rozszerzona nazwa parafii o Męczenników Rzymskich. Poświęcenie figury św. Mochałą Archanioła wg. Projektu Ryszarda Drążkowskiego.

16 VI 2018 r.

Kardynał Kazimierz Nycz poświęcił kaplicę i wprowadził relikwie św. Męczenników Rzymskich.