Sakramenty

/ BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

17 grudnia 2015

Ma umocnić ochrzczonego do mężnego wyznawania wiary. Jest formą osobistego potwierdzenia decyzji podjętej niegdyś, najczęściej przez rodziców, na chrzcie.
Kto może przyjąć?

Ochrzczony, który się należycie przygotował.

Jak się przygotować?

– uczestniczyć w katechezie szkolnej. W razie przerwania nadrobić materiał przewidziany na dany poziom edukacji.
– uczestniczyć w kursie przygotowującym do bierzmowania w naszej parafii.– spotkania w pierwsze piątki miesiąca w kościele po Mszy św. o 19.00.
– spotkania raz w miesiącu w małych grupkach (czasowo zawieszone z powodów epidemii)
– obecność na wybranych nabożeństwach poświadczona podpisem lista w zakrystii.
Miejsca przeprowadzające przygotowanie dorosłych wymienione są w tym miejscu: http://archidiecezja.warszawa.pl/sakramenty/bierzmowanie/

Jakie dokumenty należy dostarczyć

– deklaracje przystąpienia do przygotowania do bierzmowania
– wyciąg z aktu chrztu dostarczony do końca 2020 roku

Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczął się w październiku i trwa dwa lata.

Obowiązuje obecność na:

– Mszach św. Niedzielnych i świątecznych
– przynajmniej trzech Mszach św. roratnich w adwencie
– przynajmniej trzech nabożeństwach: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, majowych i czerwcowych.
– z sakramentu pokuty i pojednania raz w miesiącu np. pierwsze piątki miesiąca
– spotkanie, rozmowa i modlitwa w pokoju kandydata do bierzmowania ustalana indywidualnie.

Zaliczenie wiedzy katechizmowej pytania ustne po 50.

bierzmowanie_pytania_n