Sakramenty

/ BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

17 grudnia 2015

Ma umocnić ochrzczonego do mężnego wyznawania wiary. Jest formą osobistego potwierdzenia decyzji podjętej niegdyś, najczęściej przez rodziców, na chrzcie.
Kto może przyjąć

Ochrzczony, który się należycie przygotował.

Jak się przygotować

– uczestniczyć w katechezie szkolnej
– uczestniczyć w kursie przygotowującym do bierzmowania w naszej parafii
– spotkania w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o 19.00.
– obecność na wybranych nabożeństwach poświadczona podpisem w indeksie
Miejsca przeprowadzające przygotowanie dorosłych wymienione są w tym miejscu: http://archidiecezja.warszawa.pl/sakramenty/bierzmowanie/

Jakie dokumenty należy dostarczyć

– pisemną prośbę o udzielenie Sakramentu (składa się na ręce biskupa podczas Diecezjalnego Dnia Młodzieży w przeddzień Niedzieli Palmowej)
– wyciąg z aktu chrztu

Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2016/2017

Rok I

Terminy i tematy spotkań:

Spotkania z księdzem i animatorami: (poniedziałki, 19.00 – 20.15): 7.XI, 5.XII, 23.I, 6.II, 6.III, 3.IV, 29.V,
Spotkania z księdzem, dla młodzieży i rodziców: 17 XII – sobota (katecheza przedświąteczna), 10 IV – poniedziałek (katecheza paschalna),

Obowiązuje obecność na:

– Mszach św. niedzielnych
– przynajmniej trzech Mszach św. roratnich w adwencie
– przynajmniej trzech wybranych nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, majowych i czerwcowych.
W razie nieobecności na spotkaniu prosimy o kontakt rodzica z księdzem Jackiem.

Na wiosnę czeka wszystkich kandydatów egzamin z modlitw i elementów katechizmu zamieszczonych na końcu Indeksu.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania w pierwsze piątki miesiąca!

Rok II – spotkania z księdzem i z animatorami w grupach

Bierzmowanie – 28 V 2017 r.
Szafarz bierzmowania w 2017 r. – Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita warszawski

Terminy spotkań:

z animatorami – o 19.00 7.V, 22.V,

dla rodziców – 15 V, poniedziałek (tylko dla rodziców, organizacyjne),

egzamin z katechizmu 22.V, godz. 18.00.

próba organizacyjna (25 V ze świadkami) – 23,24,25.V, godz. 18.45;

Nabożeństwo pokutne – okazja do spowiedzi dla kandydatów, rodziców i świadków 26.V, piątek, godz. 19.00;

Pomoc rodziców i kandydatów w przygotowaniu kościoła 27.V (sobota), godzina do ustalenia z panem kościelnym