Sakramenty

/ MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

12 grudnia 2015

Jest potwierdzoną bożą mocą obietnicą miłości wzajemnej. Bóg przyjmuje poważnie przysięgę mężczyzny i kobiety, którzy – w pełni świadomi i wolni – chcą być sobie wierni, posiadać i wychować dzieci oraz trwać ze sobą do śmierci.

Jak się przygotować?

Spotkać się z księdzem w kancelarii parafialnej.

Pierwsze spotkanie ma charakter zapoznawczy i informacyjny, w czasie którego ustala się datę ślubu a duszpasterz jest zobowiązany poinformować o konieczności dostarczenia wymaganej dokumentacji przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą.
W czasie kolejnych spotkań duszpasterz podejmuje z narzeczonymi rozmowę duszpasterską na temat odbytego kursu przedmałżeńskiego, omawia celebrację sakramentu małżeństwa oraz sprawy formalne związane z zawarciem sakramentu, które prowadzą do sporządzenia protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Uczestniczyć w kursie dla narzeczonych. (więcej informacji na dole strony)

Katechizacji przedślubnej nie zastępuje świadectwo maturalne z religii ani inne formy katechizacji.
Listę ośrodków, w których odbywa się katechizacja przedślubna znajdziesz tutaj: http://archidiecezja.warszawa.pl/mapa/?cat=383&date=-1#wydarzenia

Spotkać się z doradcą życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni odbywają co najmniej trzy spotkania, które mają dotyczyć odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod rozpoznawania płodności.

Odbyć spowiedź przedślubną.

Narzeczeni, którzy są katolikami, powinni przystąpić przynajmniej dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania. W sytuacji, gdy istnieje przeszkoda, przystępują do jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Powinni też uzyskać od spowiednika pisemne poświadczenie o odbytej spowiedzi.

Kiedy można zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii?

W każdą sobotę roku, oprócz Adwentu i Wielkiego Postu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć chcąc zawrzeć ślub w naszej parafii?

– metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku ślubu konkordatowego)
– Akt Małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego – oryginał (osoby będące w związku cywilnym)
– zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej


Kurs przedmałżeński

Opis kursu

– 10 cotygodniowych spotkań w kawiarence parafialnej
– rozpoczęcie o godz. 20.00 a koniec po ok. 1,5 godz.
– w trakcie przewidziana kawa lub herbata
– kurs kończy się Dniem Skupienia, oraz rozmową duszpasterską z parą narzeczonych
– pary uczestniczące w kursie mają też możliwość spotkania w Poradni Rodzinnej
– kurs prowadzi ks. Jacek Gomulski

Zapisy

– w kancelarii parafialnej
– uczestników prosimy o ofiarę w wysokości 75 zł od osoby.

Terminy

– spotkania –  13 III, 20 III, 27 III, 3 IV, 10 IV, 24 IV, 8 V, 15 V, 22 V,
– dzień skupienia – 29 V,
– termin rozmowy duszpasterskiej i spotkania w Poradni Rodzinnej do ustalenia indywidualnego.