Strona Główna

/ KSIĘŻA NASZEJ PARAFII,
CZYLI DUSZPASTERZE

KSIĘŻA NASZEJ PARAFII,
CZYLI DUSZPASTERZE

Kapłan naśladuje Dobrego Pasterza w szukaniu owiec zagubionych, strzeżeniu stada przed wilkami, czy prowadzeniu na dobre pastwiska. Zobacz kim są i o kogo w pierwszym rzędzie mają dbać pasterze dusz naszej parafii.

Posługa duszpasterska naszej parafii.

PROBOSZCZ

Ks. kanonik Zygmunt Niewęgłowski (święcenia: 1989; w parafii od 2009)
Wicedziekan dekanatu ursuskiego

Odpowiedzialności:

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka,
Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej,
Akcja Katolicka,
Dyżur w kancelarii parafialnej (pierwszy pt. miesiąca: 9.00-11.00),
Dyżur stały w konfesjonale w I pt. miesiąca 19.00-20.00,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 9.30 lub 12.30,

WIKARIUSZE:

Ks. Jacek Gomulski (święcenia: 2007; w parafii od 2011)

Odpowiedzialności:

Koordynacja ogłoszeń parafialnych i wizyt duszpasterskich,
Służba Liturgiczna,
Kurs dla narzeczonych,
Kurs przedchrzcielny (część liturgiczna),
Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
Bractwo św. Michała Archanioła,
Adoracja dla młodzieży i studentów,
Scena Teatralna,
Strona Internetowa,
Pismo „Uwierzyć”,
Dyżur stały w kancelarii parafialnej (wtorki: 9.00-11.00; piątki: 16.00-18.00),
Dyżur w konfesjonale w każdy pt. podczas adoracji,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 18.00,

Ks. Jerzy Król (święcenia: 1995; w parafii od 2016 )

Odpowiedzialności:

Kręgi Biblijne,
Pielgrzymki parafialne,
Ruch Rodzin Nazaretańskich,
Koła Żywego Różańca,
Dziewczęca Służba Maryjna – Bielanki,
Przedszkola,
Dyżur w konfesjonale w III pt. miesiąca 19.00-20.00,
Dyżur stały w kancelarii parafialnej (wtorki: 16.00-18.00; piątki: 9.00-11.00),
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 9.30 lub 12.30,

Ks. Damian Petk (święcenia: 2012; w parafii od 2016)

Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej,
Opieka nad Chórem,
Katecheza w Szkole Podstawowej,
Przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii,
Caritas,
Kurs przedchrzcielny (część teologiczno-biblijna),
Dyżur w kancelarii parafialnej (poniedziałki: 9.00-11.00, 18.00 – 19.30),
Dyżur stały w konfesjonale w IV pt. miesiąca 19.00-20.00,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 11.00,

Ks. Zenon Piskorski (święcenia: 1976; w parafii od 2011)

Odpowiedzialności:

Wspólnota Krwi Chrystusa,
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Straż Honorowa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
koordynacja odwiedzin u chorych w pierwsze piątek miesiąca,
Dyżur stały w konfesjonale w II pt. miesiąca 19.00-20.00,
Dyżur w kancelarii parafialnej (środy: 9.00-11.00, 16.00-18.00; czwartki 18.00-19.30),
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 7.30,