Strona Główna

/ KSIĘŻA NASZEJ PARAFII,
CZYLI DUSZPASTERZE

KSIĘŻA NASZEJ PARAFII,
CZYLI DUSZPASTERZE

Kapłan naśladuje Dobrego Pasterza w szukaniu owiec zagubionych, strzeżeniu stada przed wilkami, czy prowadzeniu na dobre pastwiska. Zobacz kim są i o kogo w pierwszym rzędzie mają dbać pasterze dusz naszej parafii.

Posługa duszpasterska naszej parafii.

PROBOSZCZ

Ks. kanonik Zygmunt Niewęgłowski (święcenia: 1989; w parafii od 2009)
Wicedziekan dekanatu ursuskiego

Odpowiedzialności:

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka,
Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej,
Akcja Katolicka,
Organizacja budowy plebanii,
Dyżur w kancelarii parafialnej (pierwszy pt. miesiąca: 9.00-11.00),
Dyżur stały w konfesjonale w I pt. miesiąca 19.00-20.00,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 9.30 lub 12.30,

WIKARIUSZE:

Ks. Jerzy Król (święcenia: 1995; w parafii od 2016 )

Odpowiedzialności:

Koordynacja wizyt duszpasterskich,
Kurs dla narzeczonych,
Kurs przedchrzcielny,
Kręgi Biblijne,
Kościół Domowy,
Pielgrzymki parafialne,
Ruch Rodzin Nazaretańskich,
Koła Żywego Różańca,
Dziewczęca Służba Maryjna – Bielanki,
Bractwo św. Michała Archanioła,
Dyżur w konfesjonale w V piątek miesiąca 19.00-20.00,
Dyżur stały w kancelarii parafialnej w piątki,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 9.30 lub 12.30,

Ks. Janusz Kapusta (święcenia 2018 r., w parafii od 2018 r.)

Odpowiedzialności:

Służba Liturgiczna (ministranci i lektorzy),
Koordynacja ogłoszeń parafialnych,
Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej,
Katecheza w Szkole Podstawowej
Przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii,
Caritas,
Dyżur w kancelarii parafialnej – środa
Dyżur stały w konfesjonale – 4 piątek miesiąca 19.00-20.00
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 11.00, 18.00

Ks. Marcin Różański (święcenia 2002r., w parafii od 2019r.)

Odpowiedzialności:

Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej,
Opieka nad Chórem,
Strona Internetowa,
Pismo „Uwierzyć”,
Opieka nad gablotami,
Wspólnota wdów,
Msza za prześladowanych chrześcijan – 3 piątek miesiąca.
Dyżur stały w kancelarii parafialnej we wtorki,
Dyżur stały w konfesjonale w III piątek mies. 19:00 – 20:00,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 11:00, 18:00.

Ks. Zenon Piskorski (święcenia: 1976; w parafii od 2011)

Odpowiedzialności:

Wspólnota Krwi Chrystusa,
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Straż Honorowa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
koordynacja odwiedzin u chorych w pierwsze piątki miesiąca,
Dyżur stały w konfesjonale w II pt. miesiąca 19.00-20.00,
Dyżur w kancelarii parafialnej w poniedziałki i czwartki,
Najczęściej przewodniczy niedzielnej Mszy św. o 7.30,